Chia sẻ của học sinh nhận học bổng nhà hàng Zensho

Học bổng nhà hàng Zensho được tập đoàn Zensho cấp cho những bạn du học sinh Nhật bản muốn có công việc với mức lương thu nhập cao, ổn định khi vừa mới sang N...

Học bổng nhà hàng Zensho

Là học bổng được hỗ trợ học phí và công việc làm thêm có lương tại nhà hàng Zensho