Khóa học N5

Mọi người đều nói học N5 rất dễ, nhưng có thể bạn không biết nếu bạn hổng kiến thức N5 thì tiếng Nhật sau này của bạn sẽ không giỏi lên được. Vậy nên mới nói N5 là nền tảng của tiếng Nhật.

Khóa học N5 sẽ tập trung vào việc giúp học sinh làm quen với bảng chữ cái và cách hình thành câu trong trong tiếng Nhật với các mẫu câu đơn giản.

Mục tiêu: Hướng tới học sinh có thể trả lời một cách đơn giản bằng tiếng Nhật dựa trên việc thiết lập những tình huống giao tiếp cơ bản. Luyện tập những cách nói thường xuyên sử dụng trong hội thoại hằng ngày.

Giáo trình giảng dạy: Minna no nihongo I và các giáo trình bổ trợ khác.

Thời gian: 

  • 3 tháng (lớp du học)
  • 6 tháng (lớp học buổi tối)

 ---------------------------------------------------

Lịch học:

  • Lớp du học*: Sáng 8:30 ~ 11:20, Chiều 13:00 ~ 15:00 (từ thứ 2->6)
  • Lớp học buổi tối: 19:00~20:30 và 17:00~18:30 (Thứ 2,4,6)

Học phí:

  • Lớp du học: 

+ 1.500.000đ/tháng (du học sinh)

2.500.000đ/tháng (học sinh thường)

  • Lớp học buổi tối:

2.400.000đ/3 tháng (lớp N5)

+ 2.800.000đ/3 tháng (lớp N4)

+ 3.200.000đ/3 tháng (lớp N2, N3)

*Lớp du học dành cho học sinh đi du học tại trường Tolyo World, học sinh khác có thể đăng kí học cùng theo diện học sinh thường