TRUNG TÂM GIÁO DỤC TOKYO WORLD

Địa chỉ: 47 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0243-3100-666

Email: twec.japan@gmail.com

Ngày làm việc: Thứ 2-6 (8h-20h), thứ 7 (9h-12h)

Cơ sở : 47 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội