Khóa học N2

Khóa học N2 sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng tổng hợp Nghe - Nói - Đọc - Viết. Mỗi tuần sẽ có một buổi học viết ứng dụng và nói ứng dụng nhằm nâng cao kĩ năn...

Khóa học N3

Khóa học N3 sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng tổng hợp Nghe - Nói - Đọc - Viết. Với giáo trình giảng dạy Manabo shochuukyuu, việc học ứng dụng tiếng Nhật vào....

Khoá học N4

Khóa học N4 sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng tổng hợp Nghe - Nói - Đọc - Viết, đặc biệt chú trọng kĩ năng giao tiếp với đội ngũ giáo viên người Nhật đang đượ...

Khóa học N5

Khóa học N5 sẽ tập trung vào việc giúp học sinh làm quen với bảng chữ cái và cách hình thành câu trong trong tiếng Nhật với các mẫu câu đơn giản.