BÀI 5 MINNA NO NIHONGO

Ở bài 5 này, giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng động từ chỉ sự di chuyển như đi, đến và trở về.

BÀI 4 MINNA NO NIHONGO

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 4 giáo trình Minna no Nihongo nhé!

BÀI 3 MINNA NO NIHONGO

Tiếp tục là bài giảng số 3 tương ứng với bài 3 trong giáo trình Minna no Nihongo, chúc các bạn học tiếng Nhật hiệu quả!

BÀI 2 MINNA NO NIHONGO

Tiếp tục là bài giảng số 2 tương ứng với bài 2 trong giáo trình Minna no Nihongo, chúc các bạn học tiếng Nhật hiệu quả!

BÀI 1 MINNA NO NIHONGO

Tokyo World gửi đến các bạn 50 bài giảng Minna no Nihongo do các giáo viên người Nhật giảng dạy. Chúc các bạn học tiếng Nhật vui vẻ.