Học bổng Báo Yumiuri có nên đi hay không?

HỌC BỔNG BÁO YOMIURI - Vừa học vừa làm

Học bổng Báo Yomiuri

HỌC BỔNG BÁO YOMIURI, tạo điều kiện cho những học sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn muốn đi nhật với chi phí thấp