Chia sẻ của học sinh nhận học bổng Sukiya

Học bổng Sukiya được tập đoàn Zensho cấp cho những bạn du học sinh Nhật bản muốn có công việc với mức lương thu nhập cao, ổn định khi vừa mới sang Nhật.

Học bổng Sukiya chế độ mới

Là học bổng được hỗ trợ học phí và công việc làm thêm có lương tại nhà hàng Sukiya