TÀI LIỆU HỌC ONLINE VÀ BÀI TẬP NGÀY 23.9

Để phòng chống dịch Covid - 19, Trung tâm giáo dục Tokyo World thực hiện dạy học online từ ngày 5/5/2021.

👉 TÀI LIỆU HỌC ONLINE NGÀY 23.09

S1.S3: /storage/hoc-online/s13-923.pdf

S6: /storage/hoc-online/s6-923.pdf

S7: /storage/hoc-online/s7-923.pdf

👉 BÀI TẬP VỀ NHÀ:

S1 ~ S7: Viết 3 lần từ mới và Kanji đã học

👉 YÊU CẦU:

🌱 Học sinh tải tài liệu học online để chuẩn bị cho giờ học online ngày 23/09/2021

🌱 Học sinh tải bài tập về làm và nộp bài tập theo từng lớp vào email sau:

S1: twec2020s1@gmail.com
S3: s3.twec@gmail.com
S6: s6.twec@gmail.com

S7: s7.twec@gmail.com

🌱 Khi học sinh gửi bài tập vào email ghi chủ đề: lớp_họ tên học sinh_2021/09/23
      VD: S6_VUVIETHUNG_2021/09/23